Varsling; GymDanmarks repræsentantskabsmøde 2016

24. august
I henhold til GymDanmarks vedtægter §11 stk. 3 varsles hermed årets repræsentantskabsmøde, samt aktivitetsmøder. Alle møder afholdes i Idrættens Hus i Brøndby.
  • Fredag den 28. oktober. Vedtægtsrevision
    BEMÆRK!! Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, debat og spørgsmål sker på dette møde fredag. Ændringer besluttes formelt lørdag på repræsentantskabsmødet, hvor der henstilles til, at debatten minimeres, dog med respekt for demokratiet. Send gerne mail til info@gymdanmark.dk om de paragraffer, som ønskes særligt uddybet på mødet. 

  • Lørdag den 29. oktober. Repræsentantskabsmøde, samt Gymnastik for Alle årsmøde

  • Søndag den 30. oktober. Aktivitetsudvalgenes årsmøder og Tumbling interessemøde


Fokusområder på repræsentantskabsmødet i 2016

I 2016 skal GymDanmarks strategi for 2017-2020 vedtages (Danmark i bedre bevægelse), og vores vedtægter har været igennem Ordensudvalget med en del redaktionelle og politiske ændringer til følge. Herudover bliver GymDanmark kraftigt påvirket af DIFs nye støttestruktur, hvilket allerede får konsekvenser i budget 2017.

Tilmelding til repræsentantskabsmøde her. Tilmelding senest den 16. oktober.

Se deltagerlisten her

Forslag
Forslag, som ønskes forelagt og behandlet under dagsordenens punkt ”Indkomne forslag” skal være GymDanmarks forbundskontor (info@gymdanmark.dk) i hænde, senest den 1. september 2016. Kvittering fremsendes som bekræftelse på modtagelse.

Valg og kandidater
Alle nye kandidater til de enkelte poster skal for at være valgbare, meddele deres kandidatur senest den 15. september til forbundskontoret info@gymdanmark.dk. Kvittering fremsendes som bekræftelse på modtagelse.

Kandidater på valg i 2016
•    Forbundsformand (vælges for 2 år i lige år). Flemming Knudsen genopstiller ikke, læs mere
•    Formand for UIG (vælges for 2 år i lige år). Torben Brix er villig til genvalg
•    Formand for URG (vælges for 2 år i lige år). Hanne B. Jensen er villig til genvalg
•    Formand for GfA (vælges for 2 år i lige år). Lene Christiansen er villig til genvalg
•    Formand for SportsAcro (vælges for 2 år i lige år). Lars Rasmussen er villig til genvalg
•    Regionsrepræsentant (vælges for 2 år i lige år blandt regionsformænd i region 4 til 6). Bent Busk er villig til genvalg.

Derudover er følgende vakante pladser
•    Region 1 GymHovedstaden (vælges 2 år i ulige år).
•    Region 2 GymSjælland (vælges 2 år i lige år).
•    Region 4 GymSydjylland (vælges 2 år i lige år).
•    Region 6 GymNordjylland (vælges 2 år i lige år).

Mere om repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet er GymDanmarks øverste myndighed. På repræsentantskabsmødet godkender deltagerne beretningen, godkender regnskab og budget (herunder eventuelle prisændringer i kontingentet & licens), vedtager evt. indkomne forslag og vælger nye medlemmer til forskellige formandsposter & ordensudvalget. Det er også på repræsentantskabsmødet at 'årets forening' hædres og særlige personer hyldes.

Repræsentantsskabsmøde-materiale med dagsorden, beretninger, regnskab mm., sendes direkte til foreningerne senest tre uger inden mødet.

Hold dig opdateret om repræsentantskabsmødet her

Vel mødt til repræsentantskabsweekend 2016.

   


Hvad leder du efter?
Brug søgefeltet ovenfor eller kontakt os på forbundskontoret.
Nyheder
Se seneste nyhedsbreve her
Kurser og uddannelse
Kurser og uddannelse
Find inspiration til at blive en endnu bedre træner her
Læs mere her
Gymnastikevents
Uanset om du er bredde- eller konkurrencegymnast, har GymDanmark et tilbud til dig.
Få nyhederne direkte

Tilmeld dig GymNYT - Vi holder dig opdateret ugentligt
Samtykkeerklæring til GymDanmark

Facebook
Følg med på Facebook
Følg os på Facebook og kom tæt på gymnastikken
Youtube
Følg med på Youtube
Følg os på Youtube og se gymnastik når du vil
Instagram
Følg med på Instagram
Følg os på Instagram - Gymnastik i billeder og video
LinkedIn
Følg med på LinkedIn
Følg GymDanmark på Linkedin