Modtagere af Ærestegn

Modtagere af Ærestegn

Navn                                                                           

År               

Andersen, Karl. R.

1932

Bannow, A.

1932

Berg von Linde

1932

Boldsen, I. Krogh

1932

Christiansen, Carl

1932

Forup, Erik, Hermod

1932

Giese, Erik

1932

Glæsner, Leo

1932

Hansen, Gert

1932

Hansen, Valdemar

1932

Hetmar, A.

1932

Jensen, Theodor

1932

Jensen, Vagn

1932

Jessen-Pedersen

1932

Jürs, Helge

1932

Knudsen, P.M..

1932

Larsen, Johs.

1932

Lind, H.M.

1932

Lundqvist, Ivan

1932

Mølbach, P. Chr.

1932

Møllenberg, J.

1932

Nielsen, Harry

1932

Nielsen, Th.

1932

Olsen, Oluf

1932

Person, Erik

1932

Petersen, Erik

1932

Porsing, E.

1932

Rasmussen, Carl

1932

Sørensen, Aage

1932

Thomsen, Arnold

1932

Ulander, Sv.

1932

Vesthold, Sv.

1932

Worsøe, L.F.

1932

Bang, B. Gørvild

1933

Bertelsen, B.M.

1933

Bredahl, Cecil

1933

Bremmer, Gorm

1933

Christensen, Resdal

1933

Clausen, Søren

1933

Danielsen, J.L.

1933

Hansen, Harald

1933

Hellsten, Hugo

1933

Hinrichsen, Chr. Pedersen

1933

Holm, Harry

1933

Jensen, J.H.

1933

Jørgensen, Einar

1933

Madsen, Chr.

1933

Nielsen, C.V.

1933

Nielsen, Jens

1933

Petersen, Hans

1933

Poulsen, Holger

1933

Ribala, Kalle

1933

Rødgaard, C.

1933

Skotte, Einar

1933

Sørensen, C.H.

1933

Andreasen, A.

1934

Bollerman, A.

1934

Fenger, O.

1934

Frederiksen, P.M.

1934

Grom, L.

1934

Hansen, Helge

1934

Hansen, Jul.

1934

Jensen, Oluf

1934

Jensen, V.

1934

Pedersen, Carl V.

1934

Petersen, Niels

1934

Rasmussen, Alfr.

1934

Rydberg, R.

1934

Telski, A.

1934

Uhlman, B.

1934

Bech-Olsen

1935

Hemmingsen, Christian

1935

Holm, Poul

1935

Jørgensen, Jørgen

1935

Jørgensen, M.

1935

Kjærby, K.V.

1935

Kotsberg, O.

1935

Larsen, Svend

1935

Lefévre, M.

1935

Maigaard, P.

1935

Nielsen, Chr.

1935

Nielsen, D.W.

1935

Overgaard, I.A.

1935

Thulin, I.G.

1935

Tortuldsen, O.V.R.T.

1935

Tønnesen, T.

1935

Christensen, Aage

1936

From, Jørgen

1936

Gravenhorst, O.

1936

Holslev

1936

Jensen, Arnold

1936

Jensen, Lauritz

1936

Jensen, Lund

1936

Johansen, O.

1936

Juul. V.

1936

Jørgensen, F.O.

1936

Lerche, Steen

1936

Madsen, P.

1936

Nielsen, Chr.

1936

Nielsen, Hillebert

1936

Styhr, Hans H.

1936

Andersen, A.V.

1937

Grøner, Sverre

1937

Hansen, Else

1937

Henriksen, Henny

1937

Hinrichsen, Mark

1937

Jensen, Henning

1937

Jensen, Oscar

1937

Lund, Julius

1937

Meister, Henry

1937

Nielsen, C.

1937

Nielsen, Thora

1937

Olsen, Ellen

1937

Overgaard, Dagmar

1937

Petersen, Kaj

1937

Rasmussen, Hans

1937

Rasmussen, Sv.

1937

Røddik, R.

1937

Thomassen, H.

1937

Gretoft, Axel

1938

Hansen, Freddie

1938

Hansen, Sig.

1938

Jensen, Jul. E.

1938

Kjærulff, Svend

1938

Meyer, Orla

1938

Nielsen, Oluf

1938

Petersen, Ingemann

1938

Rasmussen, Alice

1938

Ravn, Ernst

1938

Andersen, Mar.

1939

Christensen, Alb.

1939

Diemar, Sv.

1939

Jacobsen, G.V.

1939

Møller, Harry

1939

Paul-Petersen, Ellen

1939

Petersen, Carl

1939

Velin, Erik

1939

Velin, Viggo

1939

Mathiasen, Agnes

1940

Sørensen, Weiss

1940

Bendtz, Cyril

1941

Hauer, Chr.

1941

Müller, A.

1941

Andersen, Axel

1942

Jensen, Viggo

1942

Kraft, Rudolph

1942

Madsen, Jens

1942

Nielsen, Sv.

1942

Walbum, Carl

1942

Fischmann, H.V.

1943

Olsen, Ingeborg

1943

Sachs, Karen

1943

Seifert, H.

1943

Berger, Carl

1944

Bülow, Eli

1944

Christensen, Jens Peter

1944

Gregersen, Joh.

1944

Knudsen, P.

1944

Pedersen, Jørgen Peder

1944

Rode, Edith

1944

Hansen, Hans

1945

Juhl, Chr.

1945

Malmfred, K.A.

1945

Beck, Kr.

1946

Mortensen, Harry

1946

Olesen, Gunnar

1946

Andersen, Else

1947

Danielsen, J.L.

1947

Lindby, H.H.

1947

Dahl, Gunnar

1948

Dybsø, C.

1948

Jacobsen, Chr.

1948

Johansen, Eyvind

1948

Madsen, Henning

1948

Olsen, Evald

1948

Pedersen, A.

1948

Rasmussen, Chr.

1948

Weinrich, Sig.

1948

Avalo, Pyva

1949

Bentsen, Knud

1949

Christensen, Holger

1949

Christensen, Ploug

1949

Jørgensen, Chr.

1949

Madsen, Flora

1949

Nielsen, Georg

1949

Olsen, Else

1949

Petersen, Henry

1949

Petersen, Skjold

1949

Petersen, Sv. Aage

1949

Poulsen, Randi

1949

Rasmussen, Viggo

1949

Tønsberg, Reidar

1949

Veilgaard, Georg

1949

Christensen, Carl

1950

Jensen, August

1950

Jensen, Karen

1950

Lavridsen, Sven

1950

Marcussn, Peter

1950

Rasmussen, Volmer

1950

Rosqvist, Poul

1950

Skjellerud, Hallvard

1950

Steffensen, Georg

1950

Sørensen, Johs.

1950

Albech, Erik

1951

Hansen, Rudolf

1951

Kragh, P. Thomsen

1951

Nygren, Algot

1951

Petersen, Poul

1951

Haase, Georg

1952

Knudsen, Ella

1952

Leidicker, Kaj

1952

Mankki, Lathi

1952

Overlade, M.

1952

Christensen, Morthea

1953

Frederiksen, Ernst

1953

Jensen, Freddy

1953

Jørgensen, Marius

1953

Pedersen, Ejnar

1953

Sommer, J.F.

1953

Willgreen, Ib

1953

de Jong, J.

1954

Hansen, H.K.

1954

Larsen, Helm.

1954

Sessing, Otte

1954

Sørensen, Otto

1954

Aasted, Andreas

1954

Hesdorf, Aage

1955

Ingvordsen, K.

1955

Jensen, Erna

1955

Kierulf, Vilhelm

1955

Larsen, J. Fr.

1955

Lind, Einar

1955

Madsen, Inger

1955

Nielsen, Johanne

1955

Bechshøft, Adolf

1956

Gulman, Sigurd

1956

Hansen, Gerda

1956

Jessen, Poul Erik

1956

Jørgensen, Evelyn

1956

Kruuse, Aage

1956

Larsen, Otto

1956

Lønsted, Harry

1956

Nielsen, Frede

1956

Nielsen, Kirstine

1956

Olsen, Arne

1956

Olsen, Elli

1956

Peters, Inge

1956

Prüsse, Ellen

1956

Thomsen, Aase Hee

1956

Mogensen, Harald

1958

Petersen, Else

1958

Albrechtsen, Nanna

1959

Berthelsen, Niels

1959

Danielsen, Kaia

1959

Dige, Kirsten

1959

Flindt, Otto

1959

Iversen, Karen

1959

Jørgensen, Lars

1959

Larsen, Niels

1959

Meier, Knud

1959

Nielsen, Børge

1959

Pedersen, Jacob

1959

Rasmussen, William

1959

Ravn, Johannes

1959

Talbro, H.

1959

Danielsen, Chr.

1960

Dencker, Oscar

1960

Kondo, M. Takashi

1960

Memborg, Oda

1960

Velin, Nina

1960

Gisselson, Verner

1962

Jensen, Parly

1962

Knudsen, Karen M.

1962

Kristensen, Else

1962

Larsen, Karl

1962

Lauridsen, Gudrun

1962

Refsholm, Henry

1962

Christensen, Henny

1963

Køllln, Heinrich

1963

Lunddahl, Preben

1963

Troelsen, Signe

1963

Andersen, Magna

1964

Bischof, Georg

1964

Møller, Valborg

1964

Nielsen, Axel

1964

Nielsen, Edle

1964

Olsen, Kaj

1964

Pedersen, Jens

1964

Andersen, Henry

1965

Brodthagen, Henrik

1965

Christensen, Hans

1965

Feldt, Aage

1965

Andersen, Svend

1966

Buck, Gunnar

1966

Køhler, Knud

1966

Lund, Folmer

1966

Massow, Chr.

1966

Nielsen, Herluf

1966

Ålbæk-Jensen

1967

Sørensen, Major

1968

Jensen, Inger Brandenborg

1969

Baltser, Børge

1970

Graves, Ågot

1970

Jensen, Doris

1970

Larsen, Magda

1970

Svendsen, Jørgen

1970

Sørensen, Ebba

1970

Welander, Frida

1970

Corneliussen, Asta

1971

Mechlenborg, Ingefed

1971

Nielsen, Elly

1971

Boriis, Amanda

1972

Christensen, D.

1972

Christiansen

1972

Jeppesen, D.

1972

Nielsen, Niels Peter

1972

Nielsen, W.

1972

Pedersen, Karl

1972

Pedersen, Leonard

1972

Ryge, Karen

1972

Sørensen, Børge

1972

Brandt, W.

1973

Henrichsen, Inga

1973

Hvass, Helga

1973

Madsen, Ove

1973

Tarp, Grethe

1973

Torbensen, Carl Johan

1973

Bjerregaard, Else

1974

Madsen, Ane-Rise

1974

Markussen, Ingrid

1974

Nielsen, Gerda

1974

Tønnesen, Hanne

1974

Rye, Vagn

1975

Langgård, Ida

1976

Vestergård, Bernt

1976

Christensen, Helen

1977

Kaalund, Ingeborg

1977

Nielsen, Arne

1977

Overgaaard, Christian

1977

Christensen, Henny

1978

Nielsen, Elna

1978

Juel Jørgensen, Bente

1979

Kjestrup, Gerda

1979

Nielsen, Nora Kjærsgaard

1979

Bertelsen, Gerda

1980

Panum Sørensen, Edith

1980

Pedersen, Elhardt

1980

Sandau, Henri

1980

Petersen, Karen-Margrethe

1981

Westergård, Ragna

1981

Ilsøe, Carl

1982

Johnsen, Freddy

1982

Møller, Nina N.

1982

Velin, Mette

1982

Bertelsen, Gerda

1983

Gregersen, Karna

1984

Kilmark, Oluf

1984

Kristiansen, Karl Ejler

1984

Olsen, Ulla

1984

Refsgaard, Britta

1984

Rosenfeldt, Randi

1984

Vittrup, Edith

1984

Børsting, Karl-Henrik

1985

Christiansen, Anni

1985

Hejbøj, Inga

1985

Jakobsen, Otto

1985

Jensen, Parly

1985

Juul, Else

1985

Kjærgaard, Ole

1985

Schmidt, Lis

1985

Hansen, Arne

1986

Magnusson, Bente Lindegaard

1986

Olsen, Inge

1986

Pedersen, Gerda

1987

Vester, Inger Molich

1987

Holmsgaard, Karen

1988

Lyager, Keld

1988

Nielsen, Agnete

1988

Westerberg, Rita

1988

Christensen, Peder

1989

Jensen, Bente

1989

Nielsen, Jutta Overgaard

1989

Hinsch, Hans Chr.

1990

Bjerg, Liselotte

1991

Brandtoft, Erik

1991

Christensen, Pierre

1991

Grønkjær, Tonny

1991

Juhler, Grete

1992

Laursen, Aase

1992

Kallesøe, Tove

1993

Larsen, Michael

1993

Olesen, Michael

1993

Pedersen, Hans Haagen

1993

Pedersen, Henning

1993

Hansen, Birgit

1994

Franzen, Vibeke

1995

Jakobsen, Sonja B.

1995

Nielsen, Inge

1995

Frederiksen, Finn Ole

1996

Rasmussen, Kjeld

1996

Nielsen, Erik

1997

Schøning, Peter

1997

Thomsen, Olga

1997

Larsen, Inger Marie

1998

Møller, Leo

1998

Stokholm, Ingrid Lykke

1998

Andersen, Kamma

1999

Borgfjord, Harald

1999

Larsen, Ruth

1999

Paaschborg, Johan

1999

Ahrensbach, Eva

2001

Dresner, Grethe

2001

Helinder, Stianne

2002

Iversen, Helge

2003

Madsen, Aksel

2005

Sørensen, Solvejg

2005

Nielsen, Aase

2005

Knudsen, Flemming

2005

Storm, Helle

2006

Bjerg, Hans Christian

2006

Lind, Inger

2007

Lind, Jørgen

2007

Jensen, Jens Peder

2007

Falk, Jytte

2008

Storm, Jytte

2009

Trangbæk, Else

2009

Thygesen, Beth

2009

Nielsen, Karen

2009

Nielsen, Wilh.

??

Hinsch, Hanne-Jette

2010

Sørensen, Lene M.

2010

Petersen, Ralf

2010

Lise Ravnkilde

2011

Lund, Anne-Mette

2014

Jacobsen, Anders

2014

Rasmussen, Hanne

2017

Hvid, Bent Ole

2017

Hvad leder du efter?
Brug søgefeltet ovenfor eller kontakt os på forbundskontoret.
Nyheder
Nyheder
Se seneste nyhedsbreve her
Kurser og uddannelse
Kurser og uddannelse
Find inspiration til at blive en endnu bedre træner her
Læs mere her
Gymnastikevents
Gymnastikevents
Uanset om du er bredde- eller konkurrencegymnast, har GymDanmark et tilbud til dig.
Få nyhederne direkte

Tilmeld dig GymNYT - Vi holder dig opdateret ugentligt
Samtykkeerklæring til GymDanmark

Facebook
Følg med på Facebook
Følg os på Facebook og kom tæt på gymnastikken
Youtube
Følg med på Youtube
Følg os på Youtube og se gymnastik når du vil
Instagram
Følg med på Instagram
Følg os på Instagram - Gymnastik i billeder og video
LinkedIn
Følg med på LinkedIn
Følg GymDanmark på Linkedin